Päivämäärä: vuosittain 6.11.
Liputus: vakiintunut liputuspäivä
Vietetty: 1979 lähtien

Suomenruotsalaisille päivä merkitsee oikeutta käyttää omaa kieltään Suomessa, mutta päivän tarkoituksena on myös kunnioittaa Suomen kieliryhmien yhteistä kaksikielistä isänmaata.