Kellojen siirto 2023
  • Kuinka usein: 2 kertaa vuodessa

  • Muistisääntö: siirretään aina yksi tunti kesää kohti

  • Kesäaikaan: maaliskuun viimeinen sunnuntai

  • Talviaikaan: lokakuun viimeinen sunnuntai

  • Liputus: ei liputuspäivä

Kellojen siirto tapahtuu vuosittain kaksi kertaa: maaliskuun viimeisenä sunnuntaina (kesäaikaan) sekä lokakuun viimeisenä sunnuntaina (normaali- eli talviaikaan).

Vuonna 2023 kelloja siirretään seuraavasti:

  • Kesäaikaan 26.3.2023
  • Talviaikaan 29.10.2023

Mihin suuntaan ja aikaan kelloja siirretään?

Kelloja siirretään aina kesää kohti. Näin ollen kesäaikaan siirryttäessä kelloja siirretään eteenpäin ja talviaikaan siirryttäessä vastaavasti taaksepäin.

  • Kesäaikaan siirryttäessä: kelloja siirretään klo 03:00  -> 04:00
  • Talviaikaan siirryttäessä: 04:00 -> 03:00

Miksi kelloja siirretään?

Kellojen siirron taustalla on ollut ajatus lisätä valoisan aikaa ihmisten vuorokausiin. Kuitenkin viime vuosina kritiikki hyötyjä kohtaan on kasvanut ja tutkimustiedon valossa on alkanut vaikuttamaan siltä, että haitat voittavat hyödyt joten asia on EU-tasolla jo edennyt siihen pisteeseen, että periaatepäätös on tehty kellojen siirtämisen osalta: siitä tullaan luopumaan. Asia ei ole kuitenkaan vielä edennyt toimeenpanovaiheeseen.