Muokattu 14.3.2021: kellojen siirrosta ei luovuta ainakaan vuonna 2021. Aihe on jäänyt EU:n koneiston rattaisiin eikä ole edennyt merkittävästi viime aikoina. Näin ollen kelloja siirretään tuttuun tapaan ainakin vielä vuonna 2021 – kesäaikaan 28.3. ja talvi- eli normaaliaikaan 31.10.

Tänä vuonna (2019) kelloja siirretään talviaikaan taas lokakuun lopulla – tarkemmin ottaen 27.10.

EU on kuitenkin linjannut, että talvi- ja kesäajoista halutaan päästä eroon. EU direktiivi asiasta on itseasiassa tehty jo vuonna 2000, mutta täytäntöönpano on siirtynyt sittemmin.

Vuoden 2019 piti olla viimeinen vuosi kun kelloja siirretään, mutta sittemmin tilanne on muuttunut. Tämän hetken tietojen mukaan uusi käytäntö tulisi voimaan vuonna 2021 ja jokainen jäsenmaa saa itse päättää asettuuko se pysyvästi talvi- vai kesäaikaan.
Se kumpaan vaihtoehtoon Suomi päätyy on vielä auki. Molemmissa, pysyvässä kesä- ja talviajassa, on puolensa. Talviaikaa vaikuttavan puoltavan mm. kansanterveydelliset syyt sekä pienempi aikaero Euroopan arvopaperimarkkinoiden aukioloaikoihin kun taas kesäaikaa näyttäisi puoltavan liikenneturvallisuus sekä kansalaisten liikunnan harrastaminen.

Tällä hetkellä tilanne on kuitenkin auki, joten näillä näkymin vähintään 3, ehkä 5, tai ehkä useampikin kellonsiirto on vielä edessä kunnes pysyvään aikavyöhykkeeseen päädytään.