Loading...

Vuoden 2021 kuntavaalit järjestetään sunnuntaina 13. kesäkuuta. Totutusti, vaalipäivä on samalla myös virallinen liputuspäivä.

Alunperin kuntavaalit oli tarkoitus järjestää 18.4., mutta vallitsevan Codiv19-pandemiatilanteen vuoksi viranomaisilla oli huoli terveystilanteen kehittymisestä ja sitä myötä hyvinkin yksimielisesti vaaleja päädyttiin siirtämään kahdella kuukaudella eteenpäin.

Näin ollen, kesäkuun puolivälin lähestyessä on taas aika meidän kansalaisten siirtyä vaaliuurnille.

Kunnanvaltuuston tehtävät

Mistä kuntavaaleissa onkaan kyse? Kunnan valtuusto vastaa lain mukaan kunnan toiminnasta ja taloudesta sekä käyttää kunnan päätösvaltaa. Eli käytännössä oman kotipaikkakuntamme ylintä päätäntävaltaa. Kuntalain (410/2015) mukaan valtuuston vastuulle kuuluu päättää mm. seuraavista asioista:

  • kunnan strategiasta
  • hallintosäännöstä
  • talousarviosta ja -suunnitelmasta
  • omistajaohjauksen periaatteista ja konserniohjeesta
  • liikelaitokselle asetettavista toiminnan ja talouden tavoitteista
  • varallisuuden hoidon ja sijoitustoiminnan perusteista
  • sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan perusteista
  • palveluista ja muista suoritteista perittävien maksujen yleisistä perusteista
  • jäsenten valitsemisesta kunnan toimielimiin, sekä
  • tilinpäätöksen hyväksymisestä ja vastuuvapaudesta

Lisätietoja valtuustojen tehtävistä ja muista kunta-asioista löytyy osoitteesta www.kuntaliitto.fi.

Muistathan äänestää siis kesäkuun 13.! Mikäli haluat äänestää ennakkoon, Suomessa sen voi tehdä 26.5.-8.6.2021 välisenä aikana ja ulkomailla ollessasi 2.-5.6.2021.